Privacybeleid

Door het gebruik van de diensten van B-zen home gaat de gebruiker akkoord met de nieuwe privacywetgeving GDPR/AVG. Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van toepassing door het beschermen van persoonlijke data van de Europese burger. In Nederland en België wordt de GDPR doorgevoerd onder de naam AVG (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd). De AVG privacy wet vervangt de bescherming van alle persoonsgegevens. Dit betekent alle diensten van B-zen home naar haar gebruikers toe. 

Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens 

De bedoeling van de GDPR of AVG is dat bedrijven moeten aantonen dat zij zich behouden aan de nieuwe privacy reglementering. Gegevens die de gebruikers van B-zen home verstrekt via onze website: web-formulieren, contactformulieren,
e-mailadressen worden enkel gebruikt met het doel waarvoor u deze informatie hebt verstrekt. B-zen home kan deze gegevens gebruiken om te communiceren naar gebruiker toe, nieuwsbrieven en de diensten die wij aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u ons hiervan op de hoogte brengen per e-mail: contact@bzenhome.be. De dataverzameling gebeurt op basis van alle partijen die betrokken zijn bij het gebruik van de diensten van B-zen home. B-zen home zal daarom geen persoonlijke gegevens uitwisselen met derden zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens 

Voor volgende doeleinden worden de gegevens verwerkt. Verder worden enkel de gegevens verwerkt die door de gebruiker zelf verstrekt zijn. 

  • Het gebruik van de diensten op onze website www.bzenhome.be.
  • Het gebruiken van onze website functies, pagina’s, web- en contactformulieren.
  • Gevens mbt betalingen en overschrijvingen in onze webshop
  • Het gebruik van de persoonlijke accountpagina. 
  • Het gebruik van onze contactpagina. 
  • Het versturen van emails zij het via contact@bzenmagazine.be of door het invullen van onze web- en contactformulieren waarvoor gebruiker persoonlijke informatie meedeelt. 
  • Het gebruik van webshop, webshop account, winkelmand, betalingsgegevens, verzendgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, overige gegevens die de gebruiker versterkt tijdens het bezoek aan www.bzenhome.be, bij het invullen van contact- en webformulieren.

Duur van het bewaren van persoonsgegevens 

B-zen home bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij zijn enkel bedoeld tot het realiseren van jouw doel en waarvoor je deze gegevens verstrekt hebt.

Veranderingen van de privacywet 

De gebruiker zal altijd relevante en recente informatie terugvinden met betrekking tot de privacywet.